GoGoエイブ会話

199. エイブの寝坊・ヨシの報告

2018/09/27

今回は寝坊して、二日酔い状態で録音することになりました。編集のために聴いたらヨシに大変だったなぁ と思った  Sorry Yoshi!

 

福岡オフ会もヨロシク!

福岡オフ会応募フォーム

GoGoプロジェクト
https://55english.jp/

Twitter
http://twitter.com/55englishjp

Facebook
http://facebook.com/gogoeibu

Abe's Strange World
https://anchor.fm/strange

100% English ESL listening podcast

-GoGoエイブ会話